Zmiana ogumienia

Tu otrzymasz wszystkie dostępne możliwości zmiany ogumienia dla standardowego rozmiaru opon, np. do ogumienia bliźniaczego i ogumienia o zmniejszonym nacisku na podłoże

Przy każdej zmianie opon na nowe lub zmianie ogumienia należy sprawdzić wyprzedzenie osi przedniej. Uwzględnij dopuszczalne rozmiary felg. Dane dot. rozmiarów felg znajdziesz w widoku szczegółowym opon.

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych

Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.

0048223072302
@
biuro@bohnenkamp.pl

* wymagane pola

Potrzebujesz pomocy ?
Kliknij ikonę Pomoc po prawej, aby otworzyć instrukcję obsługi.