LKW Aluminium Schonbacken für S560 PDF

LKW Aluminium Schonbacken für S560 Zdjęcie bez gwarancji
Nr kat.: 10001210 EAN: 4040658110252
LKW Aluminium Schonbacken für S560
(1 Set = 4 Stck + 12 Kunststoffplättchen)

Wskazówki i cechy

  • ProducentSice
    Nr. kat.10001210

    Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych

    Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.

0048223072302
@
biuro@bohnenkamp.pl

* wymagane pola

Potrzebujesz pomocy ?
Kliknij ikonę Pomoc po prawej, aby otworzyć instrukcję obsługi.