BUCHSE ROLLENLAGER 20,0X35,X04,0 NYLON PDF

Nr kat.: 39610012
BUCHSE ROLLENLAGER 20,0X35,X04,0 NYLON
EINBAUTIEFE 7 MM
BUCHSE FÜR EINBAULÄNGE 79 mm
Uwaga: Artykuł w tej formie i o tym numerze katalogowym jest dostępny tylko w podanej ilości i nie będzie już więcej dostępny.

  • Nr. kat.39610012
    Waga kg0,10

    Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych

    Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.

0048223072302
@
biuro@bohnenkamp.pl

* wymagane pola

Potrzebujesz pomocy ?
Kliknij ikonę Pomoc po prawej, aby otworzyć instrukcję obsługi.